FÖRETAGARFÖRENINGEN UTÖ


Föreningen har till uppgift  att verkar för en positiv samhällsutveckling och social gemenskap mellan företagare och våra öars beofolkning.


Personer som bedriver näringsverksamhet på öarna i Haninge kommun är välkomna att ansöka om medlemskap. Det är föreningens styrelse som avgör om medlemsskap i föreningen skall godkännas.

SÖKER DU HJÄLP?

Föreningens medlemmar erbjuder en rad olika tjänster och service. I medlemsförteckningen kan du hitta den hjälp du letar efter.

VÅR VERKSAMHET

Genom samverkan och påverkan arbetar föreningen för att skapa bättre förutsättning för företagandet på öarna i Haninge kommun.

OM UTÖ


På websidan uto.se hittar du mer fakta om Utö och vad Utö kan erbjuda öns besökare. Webportalen är ett initiativ som i huvudska drivs av de verksamheter som har en direkt koppling till besöksnäringen.

PARKERINGEN

Genom Utö Parkeringsbolag AB, ett helägt dotterbolag, bedriver föreningen parkeringsverksamhet på delar av ytorna vid Årsta Brygga.