Styrelsen & övriga


Gunnar Karlsson (ordf.)

Stefan Guldstrand (vice ordf.)

Peter Nord (sekr.)

Britt-Marie Ahnell (kassör)

Rickard Pettersson

Ola Mattsson

Johan Stenqvist

Cicki Borg


Sif Blomqvist (revisor)

Anki Eriksson (revisor)

Göran Törnqvist (revisorsuppleant)

Charlotte Schröder (valberedning)

Anders Malm (valberedning)

Olle Wigrent (suppleant valberedningen)