Vår verksamhet

För att ta tillvara på medlemmarnas intresse och för att bidra till en positiv utveckling så utgör föreningen en kontaktpunkt för politiker och tjänstemän inom såväl kommun, region och myndigheter. Företagarföreningen Utö är även medlem i SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) och samarbetar med andra grupperingar och föreningar på Utö.


Jämte de uppdrag som föreningens medlemmar uppdrar till styrelsen bedriver Företagarföreningen parkeringsverksamhet genom bolaget Utö Parkerings AB.


Föreningen välkomnar ansökan om medlemskap från personer som ställer sig bakom föreningens stadgar och som bedriver näringsverksamhet på öarna i Haninge kommun. Medlemskap i föreningen sker till en kostnad om 600 kr per år.


Föreningens stadgar >>